MK Architektura logo  • Koncepcja zagospodarowania terenu budynku Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie ul.Lubicz 25

    projekt: wykonany podczas pracy w Gajda Architektura Krajobrazu