MK Architektura logo


  • Konkurs na koncepcje architektoniczno-urbanistyczną zagospodarowania placu przed Muzeum Narodowym w Krakowie

    projekt: zespołowy wykonany podczas pracy w Gajda Architektura Krajobrazu